[row class=”onas”]
[col-md-8]

EVENT SERVICE GROUP

Spoločnosť Event Service Group je zoskupenie (konzorcium) samostatne fungujúcich fi riem, ktoré dlhoročne poskytujú svoje služby na trhu kultúrno-spoločenských podujatí. Jeho cieľom je zabezpečiť všetky technické potreby svojim klientom, a to v čo najširšom spektre, a na najvyššej úrovni. Ďalším hlavným cieľom zoskupenia je čo najviac minimalizovať zaťaženia organizátora/klienta, ktoré vyplývajú z technického vyhotovenia podujatí, ktoré môžu byť od menších predstavení, cez väčšie konferencie až k veľkým koncertom, festivalom.


[/col-md-8]
[col-md-4 class=”text-center btn-list”]FESTIVALOVÁ TECHNIKALED STENY / VIDEOTECHNIKAOSVETLENIE, OZVUČENIE[/col-md-4]
[close]
[row class=”onas”]
[col-md-3][/col-md-3]
[col-md-3][/col-md-3]
[col-md-3][/col-md-3]
[col-md-3][/col-md-3]
[close]